Társasház üzemeltetőknek


SziTa'R Vállalatirányítási Rendszer társasház üzemeltetőknek (társasházak, üzletházak, lakószövetkezetek kezelése)


 

A társasházak, üzletházak napi munkáját segítő SziTa'R Rendszerünk nyilvántartásba veszi az épületeket (társasházakat, üzletházak), a helyiségeket (albetéteket), a mindenkori tulajdonosokat, lakókat, bérlőket.

Lakásonként (albetétenként), bérleményenként felvezethetőek a fenntartási költségek (közös költség, felújítási költség, közmű szolgáltatási díjak, kommunális díjak stb.) megállapításának alapadatai, amelyek alapján a program számolja és rögzíti az időszaki fizetendő összegeket. A kiszámolt és fizetendő díjakról automatikus számlagenerálással elkészülnek a számlák, ezt követően értesíthetők az albetéten nyilvántartott személyek, cégek.

A rögzített alapadatok alapján a lakóknak, bérlőknek levelek értesítések (fizetési felszólítások, meghívók, tájékoztatók rezsi csökkentési adtok stb.) küldhetők.

A rendszer pénzügyi nyilvántartás egyszeres vagy kettős könyvviteli modulallal is rendelkezik. A számolt és a kézzel rögzített kötelezettségeket a kettős könyvviteli program az előírások alapján automatikusan könyveli. A pénzügyi teljesülések (befizetések, utalások) adatait a pénzügyi rendszer, vagy a könyvelő rendszer fogadja és továbbítja a társasházi nyilvántartásnak, tehát a lakók folyószámlája a társasházi adatokból is lekérdezhetők.

A program nyilvántartja az éves költségvetési tervet, a tényleges költségeket és bevételeket, jelzi az eltéréseket. A költségek alakulását figyelembe véve, a társasházi képviselő megterveztetheti a következő gazdálkodási év közös költségeinek változásait.

A társasházak, lakószövetkezetek munkáját segítő program főbb funkciói tehát a következők:

 • Több társasház adatainak kezelése
 • Dokumentumok csatolása a társasházakhoz
 • Lakónyilvántartás
 • Merőóra rögzítés
 • Fogyasztáskalkuláció
 • Műszaki projektkezelés, kivitelezés figyelés
 • Költségkezelés
 • Költségelemzés
 • Kintlévőség kezelés
 • Eseményidőzítés
 • Több bank és pénztár kezelése
 • Társasház pénzügyeinek komplex kezelése
 • Főkönyvi feladás